O szczęściu

prawdziwe szczęście

„Szczęście jest najrzadszym, najbardziej cenionym, poszukiwanym stanem człowieka i, niestety, najmniej rozumianym i najbardziej niezrozumianym.

Jako ludzie odczuwamy w nas twórczy impuls, który daje nam głębokie pragnienie wzrastania, rozwiązywania problemów i osiągania naszych celów. Osiągnięcie tych rzeczy jest jedynym sposobem na osiągnięcie spokoju ducha, spełnienia i szczęścia.

Nie może być prawdziwego szczęścia, jeśli rzeczy, w które wierzymy, różnią się od rzeczy, które robimy.

SZCZĘŚCIE jest produktem ubocznym celu.

SZCZĘŚCIE to postawa mentalna.

SZCZĘŚCIE to stan umysłu, w którym nasze myślenie jest przyjemne przez większość czasu.

SZCZĘŚCIE jest czysto wewnętrzne.

SZCZĘŚCIA uczymy się i praktykujemy tylko w teraźniejszości, w przeciwnym wypadku w ogóle nie jest doświadczane.

SZCZĘŚCIE to uczucie radości, zadowolenia, dobrego samopoczucia, pokoju, wolności, reagowania na życie, zainteresowania życiem.

SZCZĘŚCIE jest nawykiem umysłowym.

SZCZĘŚCIE jest „emocjonalnym uczuciem” satysfakcji wynikającym z doświadczenia lub oczekiwania na coś, co według ciebie jest dobre lub miłe tobie.

SZCZĘŚCIE opiera się na twoich własnych zasadach, według twoich standardów, na twój sposób, w twoim czasie, przez ciebie i dla ciebie. Nie ma żadnej normy porównawczej.

Osiągnięcie spokojnego i trwałego szczęścia nie jest przypadkiem ani darem. Jest to coś, co każdy z nas musi zbudować dla siebie. Nie rodzimy się szczęśliwi. Uczymy się być szczęśliwymi.

Nieustanne szczęście to nonsens

Absurdem jest oczekiwanie, że ciągle będzie się szczęśliwym. Okresowa depresja jest normalna. Wszyscy mamy dość zdrowego rozsądku, aby wiedzieć, że każdy, kto jest szczęśliwy przez cały czas, może być naprawdę szalony. W końcu rzeczywistość czasami usprawiedliwia nasze poczucie nieszczęścia i nie musisz z tego powodu przepraszać ani nadmiernie dołować. Nie ma potrzeby, abyś podejrzewał u siebie chorobę psychiczną z powodu chwilowego stanu poczucia bycia nieszczęśliwym. Nieustanne szczęście to tylko nonsens. Koniecznym jest skierowanie uwagi na to, co dobre, użyteczne i produktywne, i zignorowanie całej reszty.

Ograniczenia myślenia

Musimy dosłownie ograniczyć zakres naszego myślenia. Jeśli myślimy o minionych dniach, powinniśmy odtwarzać radosne i beztroskie wydarzenia z naszej młodości . Myśląc o teraźniejszości, musimy skupić się na rzeczach, które staramy się poprawić – naszych domach, miejscach pracy i wszystkich naszych szansach na sukces. Musimy celowo pominąć sytuacje, które wydają się prowadzić nas w ślepy zaułek. Kiedy myślimy o przyszłości, powinniśmy brać za pewnik, że wszystkie rzeczy, których pragniemy, są określonym, potencjalnie możliwym wariantem rzeczywistości.

Inne zmiany pochodzą z wnętrza

Najbardziej niesamowitym efektem ograniczenia naszego myślenia jest dramatyczna zmiana zewnętrznych aspektów naszego życia, która następuje bezpośrednio w wyniku wewnętrznej transformacji.

Obraz własny zgodny z nawykami

Twoje nawyki zmieniają się spontanicznie, kiedy zmieniasz swój wizerunek, ponieważ te dwie rzeczy są ze sobą ściśle powiązane. Obraz własny jest zgodny z twoim wzorcem zachowania. W rezultacie, kiedy celowo wprowadzacie nowe wzorce, porzucacie swoje stare.

Szczęście nie leży w przyszłości, ale w teraźniejszości

Jednym z problemów najczęściej spotykanych przez nieszczęśliwych ludzi jest to, że pozwalają oni rządzić swoim życiem poprzez to, co może się zdarzyć jutro. Zawsze czekają na jakiś incydent, który wydarzy się w przyszłości i ich uszczęśliwi – bp. kiedy się pobiorą, kiedy spłacona zostanie hipoteka, kiedy dzieci ukończą edukację, kiedy zarobią więcej pieniędzy; kiedy dostaną nowy samochód, skończą projekt lub pokonają trudność. Są ciągle zawiedzeni i sfrustrowani.

Jeśli sztuka bycia szczęśliwym nie jest doświadczana i związana z teraźniejszością, nie będzie w ogóle doświadczana. Nie możesz opierać szczęścia na niepewnym wydarzeniu lub możliwym zdarzeniu. Zawsze pojawia się kolejny problem, gdy rozwiążesz poprzedni. Całe twoje życie jest połączeniem pojawiających się trudności i problemów – zarówno dużych, jak i małych. Jedyny czas na szczęście jest w teraźniejszości.

Szczęście musi być doświadczone

Szczęście oznacza zainteresowanie życiem lub reagowanie na życie nie tylko własnym umysłem, ale całą osobowością i stawanie się naprawdę niezależnym. Szczęście można zniszczyć, oddzielając intelekt od emocji. Doświadczenie szczęścia wymaga połączenia intelektu i uczucia w jednym doświadczeniu. Bez tego połączenia człowiek nie jest w stanie doświadczyć niczego oprócz myśli.

Bycie szczęśliwym może oznaczać wybór między pełnym rozwojem człowieka a pełnym sukcesem w interesach. Wiąże się to ze zdolnością widzenia, odróżniania faktów od fikcji, nie ulegania racjonalizacji i złudzeniom, które blokują autentyczne doświadczenie. Dbaj bardziej o szczęście niż o sukces.

Jedynym lekarstwem jest uleczenie nieszczęścia

Osoba trudna to osoba nieszczęśliwa. Prowadzi wojnę ze sobą, a tym samym prowadzi wojnę ze światem. Żadna szczęśliwa osoba nigdy nie zakłóciła spotkania, nie wypowiedziała wojny, nie zlinczowała drugiej osoby, nie dokuczała mężowi, żonie ani dzieciom. Żaden szczęśliwy człowiek nigdy nie popełnił kradzieży ani morderstwa. Wszystkie przestępstwa, nienawiść, wszystkie wojny mogą być związane z nieszczęściem. Jak powstaje nieszczęście i jak rujnuje ludzkie życie?

Szczęście to emocjonalny spokój. Nieszczęście to stres emocjonalny.

Koncepcja wyuczonej dojrzałości

Większość ludzi ma „złe” życie, ponieważ nigdy nie uczono ich dojrzałości. Po prostu nigdy nie nauczyli się dorastać mentalnie. Większość z nas nadal reaguje na problemy dorosłych dziecięcymi reakcjami (uwarunkowaniem). Kiedy próbujemy sprostać problemom w dorosłym życiu reagując dziecięcymi postawami, generujemy stres emocjonalny i / lub poczucie bycia nieszczęśliwym. Nie ma miejsca, w którym ludzie uczy się dojrzałości. Nie jest to naturalny proces. Dojrzałości należy się nauczyć.

Dojrzałość jest kwestią postawy.

Dojrzałość nie polega na tym, że posiada się ogromną techniczną lub klasyczną wiedzę, nie polega również na tym, że prawidłowo ocenia się sytuację. W zasadzie jest to zbiór postaw – postaw, które są bardziej skuteczne i pomocne dla danej osoby w sytuacjach związanych z relacjami niż postawy małego dziecka eksponowane w tej samej sytuacji.

Postawa to ustalony sposób reagowania na pewne klasy doświadczeń (uwarunkowania nawyków). Im bardziej dojrzała jest osoba, tym pełniejszy jest zestaw skutecznych postaw, które może on wnieść do różnorodnych doświadczeń, które pojawiają się w jego codziennym życiu. Obszary wymagające dojrzałości to Biznes, Seks, Starość.

Sukces finansowy jest czynnikiem oddalającym nas od szczęścia

Wierzymy, że jest bitwa, w którą każdy poważny człowiek musi stoczyć sam ze sobą, aby jego życie było zgodne z jego przekonaniami. Instynkt posiadania prowadzi nas od zysku do zysku, ale świadomość moralna jest bardzo konserwatywna. Ma swoje korzenie głęboko w tradycji z przeszłości i w właśnie tu wszystko się komplikuje.

Gdy tylko wydostaniemy się na świat, dostępne są tylko dwa możliwe kierunki. Albo możemy spróbować dostosować nasze życie do naszych przekonań, albo zmodyfikować nasze przekonania, aby pasowały do naszego życia. Prawdziwe szczęście, zależy od wybranej ścieżki.

Wielu ludzi, aby osiągnąć sukces finansowy, zmusza się do podjęcia tego drugiego. Tracą swój idealizm i stają się „praktyczni” i obojętni wobec „świadomości moralnej”. Ich zyski materialne są wysokie – ale jest również cena, którą płacą. Świadomość moralna ostatecznie mści się – we wrzodach, nadciśnieniu, alkoholizmie i rodzaju zapaści emocjonalnej, którą błędnie nazywamy „załamaniem nerwowym”.

Drugi kierunek to dostosowanie naszego życia do wzoru naszych najgłębszych przekonań – jest nieskończenie trudniejsze i tylko święty może w ogóle doskonale odnieść sukces. Ale psychologicznie liczy się wysiłek, a nie osiągnięcie. Kiedy świadomość moralna jest zaspokojona, człowiek może żyć wygodnie ze sobą.

Nieszczęśliwy człowiek nieustannie dąży do aprobaty innych; ale im oklasków otrzymuje, tym więcej ich potrzebuje. Szczęśliwy człowiek martwi się jedynie własną aprobatą i świadomością, że to, co robi, jest zgodne z tym, co uważa za słuszne.

Sukces jest błogosławieństwem, gdy przychodzi bez uszczerbku dla poczucia moralności, a największym przekleństwem, gdy następuje kosztem uciszenia wewnętrznego głosu.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *