Słownik

Życie – ustawiczna wymiana informacji i energii miedzy organizmem a środowiskiem.

Miłość – dążenie poza pole własnego życia, dążenie do złączenia się z tym, co na zewnątrz nas.

Sens życia – brak

Sens ludzkiego życia – dążenie ku, dokąś

Sens twojego życia – do odkrycia przez Ciebie.

Istota prawdy – niezmienność.

Dojrzałość – altruistyczna zdolność do dawania uczuć.

Niepokój – wypadkowa uczuć negatatywnych wywołanych własną oceną wykonania zadanego sobie planu.

Zasadniczy warunek życia – utrzymanie konkatku z otoczeniem.

Agresja – zdobywanie przestrzeni.

Urojenie – zniekształcenie obrazu rzeczywistości i usztywnienie określonego na nią spojrzenia.

Ból – wezwanie na pomoc rzucone świadomości

Śmierć – całkowita dezintegracja ustroju.

Porządek moralny – najwyższa forma integracji aktywności ludzkiej, jego naruszenie równa się naruszeniu integracji na najwyższym poziomie.

Sumienie – negatywny wynik kontroli połączony z silnym ładunkiem uczuć negatywnych, z których lęk jest dominujący, powstaje poczucie winy, naruszony zostaje nasz związek ze światem otaczającym.

Wolność – możliwość wyboru.

Szczerość –  umiejętność rozróżnienia pomiędzy tym, czego pragnę najbardziej, a tym, czego chcę akurat teraz. Dyscyplina zaś jest siłą, dzięki której mogę zawsze wybrać to pierwsze.

Miłosierdzie – wejście w chaos innych, by odpowiedzieć na ich potrzeby.

Wartość – łaciński rdzeń tego słowa oznacza bycie w czymś silnym.

Cześć – uczucie lub nastawienie cechujące się głębokim szacunkiem, miłością i nabożnością, jak wobec czegoś świętego.

Mądrość – łaciński rdzeń tego słowa oznacza: widzieć, wiedzieć.

Doskonałość – łaciński rdzeń tego słowa oznacza unoszenie się, górowanie nad czymś.

Świętość – świadomość przebywania w obecności Boga.

Intergować, uczciwość – słowa te mają taki sam łaciński rdzeń: cały.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *